Tags : جداسازی جاده

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی جاده

ژئوتکستایل به عنوان یکی از مهم ترین مواد مصرفی برای جاده ها به شمار می رود و کاربرد وسیعی در پروژه های عمرانی دارد. این ماده می تواند یکی از مهم ترین ابزار در جاده سازی و به خصوص در جداسازی جاده ها داشته باشد. ما در این مقاله نقش ژئوتکستایل در جداسازی جاده ها و پیاده رو ها را مورد بررسی قرار می دهیم.بیشتر بخوانید