Tags : ژئوتکستایل برای مقاوم سازی

با نقش ژئوتکستایل در مقاوم سازی آشنا شوید

ژئوتکستایل یکی از مهم ترین ماده ها در پروژه های عمرانی برای مقاوم سازی به شمار می رود و استفاده از آن روز به روز در حال گسترش است. مزایای اقتصادی در کنار ویژگی های مکانیکی و طول عمر بالا می تواند از مهم ترین ویژگی ها برای استفاده گسترده از این محصول باشد.بیشتر بخوانید